Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình Ảnh khởi công - Lễ Động Thổ xây chánh điện chùa 2011

17 Tháng Sáu 20162:25 CH(Xem: 5050)
Hình Ảnh khởi công - Lễ Động Thổ xây chánh điện chùa 2011
25541000025_7605c247cf_o25540980275_ec1021e5c2_o25540978755_64c27a0dd3_o25540969325_95e09055a6_o25540957895_e450af2e67_o25540952875_58ea978e6a_o25540952255_9189bb9736_o25538474235_a0a61a0faa_o25538426095_76f00d5a75_o25538419705_e5cd412224_o25538412865_eee9ee0123_o25514875226_528906a147_o25514871376_4aa40a2383_o25514864716_5fd4e3872e_o25514841716_1d5273a0fb_o25514835866_6c6906630c_o25514834866_f506860377_o25514827836_23e16152e7_o25514826416_8da4a74f4e_o25514812776_7844b06811_o25514811536_8f0fe6e157_o25514800446_53e0dddb7f_o25512347116_1f861406d2_o25512335466_fe0389b6d1_o25512309456_78cf4f2f05_o25512306976_c1373b94bb_o25448272471_98eeba0918_o25448264401_44ef87c86d_o25448259111_8ae5f434e0_o25448256221_a6ca24e343_o25448243871_1974b42df7_o25448241911_4a3bf763b7_o25448240671_8e270cf0b4_o25448232621_4584747315_o25448228321_603b8b231a_o25448223611_1639761662_o25448221731_48e498e74b_o25448213971_4da712af86_o25448213181_85a74ff959_o25448204271_200ecae082_o25448201471_71bf691edb_o25448197001_590e908ce3_o25448187731_a70b289564_o25445697801_d71bb8ff4a_o25422467482_22710948b1_o25422467042_05cbaac1b6_o25422457532_73730834c7_o25422454272_c2cdc150be_o25422448632_1aa71f432f_o25422443122_5b3faffff1_o25422442252_dcac869ab2_o25422439482_bcc9b3bcb3_o25422437872_7a80c37708_o25422426772_eb7ab938a3_o25422411432_04a4b78fa6_o25422406622_a12c08905c_o25419935552_5c798b36ca_o25419932112_db2e03e33e_o25419878532_1b3c8e5eff_o25419877472_79bccf0804_o25245382630_4ee594bfa0_o25245381720_0482e9a63c_o25245369740_3196b3d570_o25245369300_36a2b84a8a_o25245366820_4df094450f_o25245358650_199e35fa00_o25245353110_c78031864e_o25245348810_4918d94c6a_o25245346180_98c74b23f3_o25245338670_710abcb29a_o25245331730_747415a54b_o25245326990_c146a61834_o25245324660_03e53575c1_o25245316000_a606246db2_o25245313690_51f167561a_o25245312260_a5f9f2af8f_o25245311320_efe7bb0f34_o25245310180_f64f4da8d3_o25242842380_dee93c4607_o25242830670_ba33d613cb_o25242828480_7d5abcc89d_o25242798140_532415222f_o25242789380_df605b87f9_o25242783720_2347c6a767_o25173473719_a6f3aae33e_o25173460429_4174ba997f_o25173459339_7720de33bd_o25173454849_bc2f3f618c_o25173450259_b9419604fd_o25173441449_3d1d44608e_o25173427289_64bf40388c_o25173415129_9b56f5c0a8_o25173397489_2cae6fe819_o25170924919_910bbd1f3e_o25170916239_dbdd8bf98b_o25170910159_f495e82d62_o25170905739_225f18a81b_o25170895419_b1c6fc261c_o25170893249_d12d4415a9_o25170879009_0d2cf9619c_o25170866929_3c45bb32de_o24914300763_c1d79625a7_o24914300283_f84b0fc429_o24914299693_cd3fe0746a_o24914298043_1d1e217f44_o24914296323_3c87ee4d31_o24914295623_9ed60fd332_o24914295093_df209cd569_o24914289053_5c46fbc805_o24914265853_29a968b4e0_o24914262773_d5d9c64626_o24914248463_0548ae1cce_o24914227843_aaf72724c4_o24914227283_ecc82f4874_o24914226713_7a48e7b32b_o24914216333_f119319043_o24911758303_ee14ee3dcb_o24911757393_77e249c0bf_o24911752363_fa9dd866dc_o24911748863_ea5f8a9fe1_o24911727093_08f19685f5_o24911699703_b47b1ae705_o24910474584_519777649e_o24910462004_932de141ed_o24910461274_575a7f8224_o24910456094_703f35ac76_o24910444884_22944dd4a7_o24910418284_9477dced5d_o24910415654_7daf56ae61_o24910413084_a3ca211714_o24910412204_b702f414de_o24910409294_7a42f375be_o24910404984_7dafb7c75c_o24910404044_a5ab5443ee_o24910398604_ff7b52560c_o24910394224_160c088d73_o24907943064_5b1371f8de_o24907937524_3af16d32e2_o24907924024_55ab7dc3d7_o24907920124_e48e070583_o24907916954_f175dbf303_o24907915974_f53174d20f_o24907907984_909b5eab9f_o24907905974_231c5b9d5f_o