Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Sự tích Di Lặc Bồ Tát 19/28

19 Tháng Sáu 20164:10 CH(Xem: 2337)
Sự tích Di Lặc Bồ Tát 19/28