Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

BƯỚC VÀO THIỀN MINH SÁT NIỆM XỨ

15 Tháng Bảy 201612:05 SA(Xem: 4769)
BƯỚC VÀO THIỀN MINH SÁT NIỆM XỨ

                     

Thiền Sư Sayadawgyi U Silananda

 Liễu Pháp chuyển ngữ
 


minhsat2_890332237