Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Nhiếp Luận Nhiếp Đại Thừa Luận - Thích Trí Quang

16 Tháng Bảy 20165:02 CH(Xem: 3694)
Nhiếp Luận Nhiếp Đại Thừa Luận - Thích Trí Quang
NHIẾP LUẬN
Nhiếp Đại Thừa Luận 

Luận Văn Tổng Quát Về Đại Thừa
HT. Thích Trí Quang dịch giải