Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Khóa Tu Bát Quan Trai

28 Tháng Năm 20164:48 SA(Xem: 1675)
Khóa Tu Bát Quan Trai
Khóa Tu Bát Quan Trai:

Khóa tu Bát Quan Trai được tổ chức vào ngày Thứ Bảy thứ ba mỗi tháng. Khóa tu bắt đầu chiều Thứ Sáu đến 7 giờ chiều Thứ Bẩy.

Để khuyến tu đối với các Phật tử không thể về chùa Tối Thứ Sáu và ngủ đêm lại chùa, Chư Tăng bổn tự chấp thuận cho các Phật tử về Chùa trước 8:30 sáng Thứ Bẩy và phải ghi tên ngay khi đến để Ban Hành Đường kịp thời chuẩn bị cho buổi quá đường.

Muốn biết chi tiết về khóa tu này xin liên lạc Thầy Trụ Trì qua điện thoại (612) 999-3599 hoặc qua điện-thư (email) chua_phatan@yahoo.com

Lịch Bát Quan Trai các tháng tới trong năm 2017

Tháng 1 (Jan.): Thứ Sáu 20 – Thứ Bẩy 21
Tháng 2 (Feb.): Tết Sáu 17 - Thứ Bẩy 18
Tháng 3 (Mar.): Thứ Sáu 17 – Thứ Bẩy 18
Tháng 4 (Apr.): Thứ Sáu 14 – Thứ Bẩy 15
Tháng 5 (May): Thứ Sáu 19 – Thứ Bẩy 20
Tháng 6 (Jun.): Thứ Sáu 16 - Thứ Bẩy 17
Tháng 7 (July): Thứ Sáu 14 – Thứ Bẩy 15
Tháng 8 (Aug.): Thứ Sáu 18 – Thứ Bẩy 19
Tháng 9 (Sep.): Thứ Sáu 15 – Thứ Bẩy 16
Tháng 10 (Oct.): Thứ Sáu 20 - Thứ Bẩy 21
Tháng 11 (Nov.): Thứ Sáu 17 – Thứ Bẩy 18
Tháng 12 (Dec.): Thứ Sáu 15 – Thứ Bẩy 16