Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Tam Tạng
THƯ MỤC TÁC GIẢ

KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

31 Tháng Bảy 20161:09 CH(Xem: 3047)
KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT
KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT 
Hòa Thượng Thích Trí Quang Dịch Giải

 

Nghĩa lý kinh Kim cương 
là ngoài tầm nghĩ bàn, 
phước đức kinh Kim cương 
cũng siêu việt như vậy. 
Nay con được tụng niệm 
cầu nguyện cùng chúng sinh 
ở trong cảnh giới này 
mà thấy phi cảnh giới, 
và chính nơi thân này 
mà thấy là Phật thân.

23.10.2531 
Trí Quang

Kinh Kim cương 
Tài liệu tham khảo để dịch giải Kim cương. 
Vài dòng về dịch chủ La thập và ngài Tăng triệu 
Cách dịch và cách giải Kim cương được áp dụng 
Đại thể của Kim cương 
Đối tượng của Kim cương. 
Nội dung của Kim cương. 
Kim cương : đại thừa với tiểu thừa 
Thực hành Kim cương. 
Vị trí của Kim cương