Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Đức Phật và Phật Pháp

06 Tháng Tám 20161:00 SA(Xem: 3938)
Đức Phật và Phật Pháp
bia-vn

Đức Phật và Phật Pháp

Đại đức Narada, 1980
Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Nguyên tác: "The Buddha and His Teachings",
Buddhist Publication Society, Sri Lanka

bia-english

XEM NỘI DUNG PDF:Duc-Phat-Va-Phat-Phap-DD-Narada-Maha-Thera-Cs-Pham-Kim-Khanh-Dich