Cao Tăng Dị Truyện

14 Tháng Tám 201610:57 CH(Xem: 6867)
Cao Tăng Dị Truyện
Cao Tăng Dị Truyện


Lời Ngỏ

Hạnh Huệ
Nguồn: Hạnh Huệ dịch


Ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền: Thế nào là đạo? Đáp: Tâm bình thường là đạo.

Một câu như thế đủ làm cửa ngỏ để chúng ta đọc tập sách này. Vì trong đây là những mẫu chuyện về các bậc cao tăng có đời sống khác lạ, khi sinh khi tử đều vượt ngoài giới hạn thường tình. Chúng ta sẽ tưởng rằng các Ngài có một công hạnh hoặc một phép mầu nào lạ lùng. Thật ra, tất cả đều bắt đầu từ chỗ "tâm bình thường". Còn chúng ta, vì tâm không bình thường nên đành chịu trôi nổi trong nghiệp thức luân chuyển.

Tập truyện này không nhằm dẫn chúng ta đi vào huyền bí không tưởng. Chỉ cần trở lại với tâm bình thường, một tâm bình thường mà thấy trời cao rộng vô cùng. Xin được phép tặng cho các bậc tăng sĩ thời nay.

Kính ghi
Viên Chiếu Mạnh Đông – Canh Thìn
(Cuối năm 2000)