Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Chuyên Đề

Đại lễ vu lan 2014

11 Tháng Tư 20168:12 CH(Xem: 2760)
Đại lễ vu lan 2014
blank
Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hải-Ngoại tại Hoa-Kỳ
The Unified Vietnamese Buddhist Congregration - USA
Hội Phật Giáo Việt-Nam tại Minnesota
VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION IN MINNESOTA
Chùa PHẬT-ÂN - PHAT-AN Temple
475 Minnesota Ave, Roseville - Mailing: PO Box 13756, Roseville, MN 55113
Tel.: (651) 482-7990
Web Site: PhatAn.org – E-mail: chua_PhatAn@yahoo.com

Ngày 8 tháng 7 năm 2014

Kính gửi Quý Phật-Tử.

Nam-Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!
Nam-Mô Đại-Hiếu Mục Kiền-Liên Bồ-Tát!

Kính thưa Quý Đạo-Hữu,

Đại-lễ Vu-Lan P.L. 2558 sẽ được tổ-chức tại Chùa Phật-Ân vào 10 giờ 30 sáng ngày 8 tháng Bẩy năm Giáp-Ngọ (nhằm ngày Chủ-nhật 3 tháng 8, 2014). Buổi lễ sẽ được chứng minh và chủ lễ bởi chư Tăng Bổn Tự.

Chương trình Đại Lễ Vu-Lan sẽ gồm có:
- 10:30 sáng: Thuyết Pháp Ý Nghĩa Ngày Vu-Lan
- 11:15 sáng: Chính thức cử hành Đại Lễ Vu-Lan PL 2558
- Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng quang lâm chánh điện
- Diễn Văn Khai Mạc của Ban Tổ Chức
- Tuyên đọc Thông-Điệp của Giáo-Hội
- Dâng hoa cúng dường
- Lễ chính (tụng kinh Vu Lan)
- Lời cảm tạ của Hội
- 12:30 trưa: Quý đồng hương Phật tử dùng Cơm chay thân mật & Chương trình văn nghệ chủ đề "Đón Mừng Vu-Lan” (có chương trình riêng)
- 2:30 chiều: Lễ Quy Y Tam Bảo
- 4:00 chiều: Cúng Thí Thực

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Quý Đạo-Hữu và gia-quyến thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện.


Hội-Trưởng
Hội Phật Giáo Việt-Nam tại Minnesota
Ưu Bà Tắc Bồ Tát Giới Trí-Viên

blank