Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 570)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Ân 2018. Nhiếp ảnh: Ptử: Nghĩa Nguyên, Nguyên Đức, Quảng Nghiệp
(Xem: 1053)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 732)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018

Hình Ảnh Khai Mạc và Ngày Tu Học Đầu Tiên Của Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ 4 - 2016

14 Tháng Mười 201610:14 SA(Xem: 1618)
Hình Ảnh Khai Mạc và Ngày Tu Học Đầu Tiên Của Khóa Tu Học Mùa Thu Lần Thứ 4 - 2016
DSC_0265DSC_0264DSC_0263DSC_0259DSC_0256DSC_0252DSC_0250DSC_0248DSC_0247DSC_0245DSC_0243DSC_0240DSC_0239DSC_0237DSC_0236DSC_0234DSC_0231DSC_0230DSC_0224DSC_0220DSC_0217DSC_0215DSC_0209DSC_0201DSC_0198DSC_0193DSC_0192DSC_0191DSC_0189DSC_0186DSC_0181DSC_0179DSC_0178DSC_0174DSC_0173DSC_0170DSC_0168DSC_0166DSC_0153DSC_0150DSC_0149DSC_0140DSC_0138DSC_0135DSC_0132DSC_0131DSC_0121DSC_0120DSC_0119DSC_0116DSC_0084DSC_0082DSC_0081DSC_0079DSC_0072DSC_0071DSC_0070DSC_0067DSC_0064DSC_0062DSC_0058DSC_0052DSC_0051DSC_0044DSC_0040DSC_0039DSC_0035DSC_0030DSC_0026DSC_0006