Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Chuyên Đề
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 446)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Ân 2018. Nhiếp ảnh: Ptử: Nghĩa Nguyên, Nguyên Đức, Quảng Nghiệp
(Xem: 938)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 645)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018

Ý Niệm Sắc Xuân Nghệ Thuật Bonsai Nhật Bản

31 Tháng Mười Hai 20166:10 CH(Xem: 1586)
Ý Niệm Sắc Xuân Nghệ Thuật Bonsai Nhật Bản
Wisteria
Wisteria 2LilacCherry Blossom in full bloom
AzaleaAzalea 2

Adenium
A 30 year old HibiscusA 30 year old Azalea

blankbonsai mua xuan 50bonsai mua xuan 48bonsai mua xuan 47
bonsai mua xuan 46bonsai mua xuan 44
bonsai mua xuan 41bonsai mua xuan 40bonsai mua xuan 39
bonsai mua xuan 37bonsai mua xuan 35
bonsai mua xuan 32bonsai mua xuan 30
bonsai mua xuan 27bonsai mua xuan 26bonsai mua xuan 23bonsai mua xuan 22bonsai mua xuan 19bonsai mua xuan 20bonsai mua xuan 18bonsai mua xuan 17bonsai mua xuan 15bonsai mua xuan 14bonsai mua xuan 13bonsai mua xuan 11bonsai mua xuan 08bonsai mua xuan 06bonsai mua xuan 05bonsai mua xuan 04bonsai mua xuan 03bonsai mua xuan 02bonsai mua xuan 01blank