Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Danh Mục Chuyên Đề
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 242)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật tử những hình ảnh Phật Đản - 2018 tại chùa Phật Ân Minnesota
(Xem: 193)
Ở xứ Vạn Hồ này, mùa Đông kéo dài như vô tận. Thế nhưng Con Tạo xoay vần, mùa Hạ chẳng khi nào lỗi hẹn cả. Tuần sau các em ôn bài, tuần sau nữa là thi cuối khóa. Nhìn lại, thời gian sắp cuốn hết một năm học đi nữa rồi. Cả năm trôi qua mà chẳng mấy khi các thầy cô có dịp gặp mặt quí phụ huynh. Có lẽ vì chỗ bận rộn, chúng ta đành lấy sự cảm thông làm mối tương giao.
(Xem: 491)
Thay mặt bổn tự, trân trọng kính mời Quý Đồng hương Phật-Tử khắp nơi, hoan hỷ dành thời gian quí báu về chùa tham dự. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng bửu quyến sống an lành trong chánh Pháp của Đấng Thế Tôn.

Ý Niệm Sắc Xuân Nghệ Thuật Bonsai Nhật Bản

31 Tháng Mười Hai 20166:10 CH(Xem: 1228)
Ý Niệm Sắc Xuân Nghệ Thuật Bonsai Nhật Bản
Wisteria
Wisteria 2LilacCherry Blossom in full bloom
AzaleaAzalea 2

Adenium
A 30 year old HibiscusA 30 year old Azalea

blankbonsai mua xuan 50bonsai mua xuan 48bonsai mua xuan 47
bonsai mua xuan 46bonsai mua xuan 44
bonsai mua xuan 41bonsai mua xuan 40bonsai mua xuan 39
bonsai mua xuan 37bonsai mua xuan 35
bonsai mua xuan 32bonsai mua xuan 30
bonsai mua xuan 27bonsai mua xuan 26bonsai mua xuan 23bonsai mua xuan 22bonsai mua xuan 19bonsai mua xuan 20bonsai mua xuan 18bonsai mua xuan 17bonsai mua xuan 15bonsai mua xuan 14bonsai mua xuan 13bonsai mua xuan 11bonsai mua xuan 08bonsai mua xuan 06bonsai mua xuan 05bonsai mua xuan 04bonsai mua xuan 03bonsai mua xuan 02bonsai mua xuan 01blank