Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Những bài Pháp thoại của Ngài Kim Triệu trong khóa thiền Minh Sát mùa Thu 2017

23 Tháng Tư 201710:21 CH(Xem: 1069)
Những bài Pháp thoại của Ngài Kim Triệu trong khóa thiền Minh Sát mùa Thu 2017
Những bài Pháp Ngài Kim Triệu giảng trong khóa thiền Minh Sát mùa Xuân 2017
Bài Pháp sáng thứ Ba, 18/04/2017
Bài Pháp sáng thứ Ba, 18/04/2017 - cho thiền sinh mới
Bài Pháp tối thứ Ba, 18/04/2017
Bài Pháp tối thứ Tư, 19/04/2017
Bài Pháp tối thứ Năm, 20/04/2017
Bài Pháp tối thứ Sáu, 21/04/2017
Bài Pháp vào lễ mãn khóa, sáng thứ Bảy, 22/04/2017