Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 235)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật tử những hình ảnh Phật Đản - 2018 tại chùa Phật Ân Minnesota
(Xem: 187)
Ở xứ Vạn Hồ này, mùa Đông kéo dài như vô tận. Thế nhưng Con Tạo xoay vần, mùa Hạ chẳng khi nào lỗi hẹn cả. Tuần sau các em ôn bài, tuần sau nữa là thi cuối khóa. Nhìn lại, thời gian sắp cuốn hết một năm học đi nữa rồi. Cả năm trôi qua mà chẳng mấy khi các thầy cô có dịp gặp mặt quí phụ huynh. Có lẽ vì chỗ bận rộn, chúng ta đành lấy sự cảm thông làm mối tương giao.
(Xem: 487)
Thay mặt bổn tự, trân trọng kính mời Quý Đồng hương Phật-Tử khắp nơi, hoan hỷ dành thời gian quí báu về chùa tham dự. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng bửu quyến sống an lành trong chánh Pháp của Đấng Thế Tôn.

Thư Mời Tùng Hạ An Cư

10 Tháng Bảy 201711:08 CH(Xem: 666)
Thư Mời Tùng Hạ An Cư

THƯ MỜI TÙNG HẠ AN CƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quí thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa,

 

   Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, cứ mỗi độ hạ về, chư Tăng Ni tề tựu tại một trú xứ để tác pháp An Cư, chuyên tâm tu trì Giới –Định-Tuệ, xây dựng nếp sống tăng thân, tiến tu đạo nghiệp và phụng sự chánh pháp. Vì ý nghĩa đó, năm nay chùa Phật Ân tổ chức khóa an cư kiết hạ một tuần (Từ ngày 07/08-13/08 năm 2017). 

   Thay mặt ban tổ chức khóa tu, trân trọng kính mời quí Phật tử phát tâm câu hội về chùa Phật Ân để tùng hạ cùng với chư tăng bổn tự và chư tăng nhiều tiểu bang về An Cư, tu tập trong tuần lễ này.

 

Nay Kính,

Trụ Trì Chùa Phật Ân

 

Tỳ Kheo Thích Thông TừThu moi An cu Kiet Ha(Mat Truoc)