Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Thư Mời Tham Dự Khóa Thiền Minh Sát Mùa Thu 2017

25 Tháng Chín 201710:03 CH(Xem: 1145)
Thư Mời Tham Dự Khóa Thiền Minh Sát Mùa Thu 2017
THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA THIỀN VIPASSANA
DO THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quí Phật Tử,
Trong kính Pháp Cú đức Phật đã dạy:
“Ai sống một trăm năm
Ác tuệ, không thiền định.
Tốt hơn sống một ngày
Có tuệ, tu thiền định.”

Thật vậy, giữa dòng chảy sanh tử của kiếp người, nếu không có đuốc tuệ soi đường thì chúng ta mãi trần luân trong sanh tử bất tân. Vì muốn nương thuyền từ Bát Nhã vượt bến mê đến bờ giải thoát, nay Chùa Phật Ân – Minnesota tổ chức khóa tu thiền Vipassana hằng năm vào mùa Thu do Thiền sư Khánh Hỷ hướng dẫn
Từ thứ Hai ngày 23 tháng 10, đến thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017.

Thay mặt ban Tổ Chức khóa tu học, trân trọng kính mời Quý Đồng hương Phật tử khắp nơi, hoan hỷ phát tâm dành thời gian quí báu về chùa tham dự khóa tu học này. Mọi chi tiết xin liên lạc qua email: BanThienChuaPhatAn@gmail.com- hoặc voice mail, text cho Đạo hữu Đại Lộc qua Điện Thoại: 952- 221- 7892.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng bửu quyến sống an lành trong chánh Pháp của Đấng Thế Tôn!
TM Bổn Tự:

Trụ Trì -TK Thích Thông Từ
Thư Mời Tham Dự Khóa Thiền Vipassana - pdf file


Khóa Thiền Minh Sát Mùa Thu 2017 -
Fall 2017 Vipassana Retreat

Lịch Thực Tập (23-27 tháng 10) – Practice Schedule (23-27/10)

Từ (From)

Đến (To)

Công Việc (Task)

4:30AM

5:00AM

Thức Dậy (Waking up)

5:00AM

6:00AM

Thọ Giới & Ngồi Thiền (Observing Precepts & Sitting)

6:00AM

6:30AM

Thiền Đi (Walking)

6:30AM

8:00AM

Điểm Tâm (Light Breakfast)

8:00AM

9:00AM

Thiền Ngồi (Sitting)

9:00AM

10:00AM

Thiền Đi (Walking) – Trình Pháp (Dhamma Interview)

10:00AM

11:00AM

Thiền Ngồi (Sitting)

11:00AM

12:00AM

Ăn Trưa (Lunch)

12:00AM

1:00PM

Nghỉ Trưa (Resting)

1:00PM

2:00PM

Thiền Ngồi (Sitting)

2:00PM

3:00PM

Thiền Đi (Walking) – Trình Pháp (Dhamma Interview)

3:00PM

4:00PM

Thiền Ngồi (Sitting)

4:00PM

5:00PM

Thiền Đi (Walking)

5:00PM

6:00PM

Thiền Ngồi (Sitting)

6:00PM

7:00PM

Thiền Đi (Walking)

7:00PM

8:00PM

Pháp Thoại (Dhamma Talk)

8:00PM

9:30PM

Vấn Đáp (Q&A)

9:30PM

10:00PM

Hồi Hướng (Sharing Merit)

10:00PM

4:30AM

Ngủ (Night Rest)

 

Lịch Thực Tập (28 tháng 10 - last Saturday)

Từ (From)

Đến (To)

Công Việc (Task)

4:30AM

5:00AM

Thức Dậy (Waking up)

5:00AM

6:00AM

Thọ Giới & Ngồi Thiền (Observing Precepts & Sitting)

6:00AM

6:30AM

Thiền Đi (Walking)

6:30AM

8:00AM

Điểm Tâm (Light Breakfast)

8:00AM

9:00AM

Thiền Ngồi (Sitting)

9:00AM

10:00AM

Thiền Đi (Walking) – Trình Pháp (Dhamma Interview)

10:00AM

11:00AM

Thiền Ngồi (Sitting)

11:00AM

12:00AM

Ăn Trưa (Lunch)

12:00AM

1:00PM

Nghỉ Trưa (Resting)

1:00PM

2:30PM

Lể Mãn Khóa (Closing Ceremony)


Lịch Thực Tập - Khóa Thiền Minh Sát Mùa Thu 2017 - pdf file