Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh tiệc Tất Niên - 2018

12 Tháng Hai 201812:53 SA(Xem: 4519)
Hình ảnh tiệc Tất Niên - 2018
DSC09988DSC09987DSC09982DSC09980DSC09977DSC09976DSC09971DSC09968DSC00270DSC00258DSC00238DSC00234DSC00229DSC00225DSC00190DSC00184DSC00179DSC00174DSC00169DSC00157DSC00151DSC00125DSC00121DSC00069DSC00065DSC00056DSC00035DSC00031DSC00026DSC00016DSC00014DSC00013DSC00010DSC00009DSC00008DSC_0273DSC_0269DSC_0260DSC_0251DSC_0248DSC_0243DSC_0232DSC_0231DSC_0227DSC_0222DSC_0220DSC_0214DSC_0207DSC_0199DSC_0187DSC_0184DSC_0178DSC_0173DSC_0169DSC_0164DSC_0160DSC_0159DSC_0158DSC_0154DSC_0153DSC_0144DSC_0137DSC_0135DSC_0134DSC_0121DSC_0113DSC_0110DSC_0105DSC_0103DSC_0101DSC_0096DSC_0095DSC_0089DSC_0086DSC_0084DSC_0082DSC_0078DSC_0075DSC_0063DSC_0056DSC_0052DSC_0050DSC_0038DSC_0035DSC_0021DSC_0006DSC_0004DSC_0002