Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Bhante Missaka Kamalasiri - Khóa Thiền Mùa Xuân 2018 - mp3

06 Tháng Năm 201810:13 CH(Xem: 2799)
Bhante Missaka Kamalasiri - Khóa Thiền Mùa Xuân 2018 - mp3
Sơ lược về thiền Minh Sát, sau đó là chúc phúc:

Hướng dẫn hồi hướng: