Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Mùa Hè 2018 - 2018 Summer Insight Meditation Retreat Poster

25 Tháng Năm 20187:07 SA(Xem: 400)
Khóa Thiền Tứ Niệm Xứ Mùa Hè 2018 - 2018 Summer Insight Meditation Retreat Poster