Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 471)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 342)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018
(Xem: 539)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật tử những hình ảnh Phật Đản - 2018 tại chùa Phật Ân Minnesota

HÌNH ẢNH LVN CHÙA PHẬT ÂN PHÁT THƯỞNG VÀ PICNIC CUỐI 2018

03 Tháng Sáu 201812:45 SA(Xem: 472)
HÌNH ẢNH LVN CHÙA PHẬT ÂN PHÁT THƯỞNG VÀ PICNIC CUỐI 2018
DSC09785DSC09757DSC09699DSC09693DSC09692DSC09680DSC09670DSC09667DSC09661DSC09660DSC09649DSC09645DSC09642DSC09641DSC09595DSC09570DSC09543DSC09538DSC09534DSC09533DSC09532DSC09526DSC00817DSC00815DSC00814DSC00813DSC00809DSC00789DSC00785DSC00772DSC00751DSC00750DSC00748DSC00731DSC00729DSC00726DSC00723DSC00721DSC00715DSC00712DSC00710DSC00708DSC00704DSC00699DSC00692DSC00684DSC00681DSC00679DSC00673DSC00648DSC00645DSC00636DSC00630DSC00626DSC00622DSC00619DSC00610DSC00609DSC00605DSC00601DSC00597DSC00595