Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 451)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Ân 2018. Nhiếp ảnh: Ptử: Nghĩa Nguyên, Nguyên Đức, Quảng Nghiệp
(Xem: 942)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật tử những hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại chùa Phật Ân 2018
(Xem: 661)
Kính gởi Chư Tôn Đức và qúi đồng hương Phật Tử những hình ảnh của hội chợ hè An Lạc 2018

Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2018

26 Tháng Tám 20182:02 CH(Xem: 451)
Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2018
IMG_1066IMG_1063IMG_1060IMG_1055IMG_1050IMG_1048IMG_1039IMG_1037IMG_1033IMG_1028IMG_1026IMG_0981IMG_0978IMG_0969IMG_0942IMG_0941IMG_0937IMG_0920IMG_0905IMG_0902IMG_0889IMG_0887IMG_0877IMG_0872IMG_0871IMG_0869IMG_0862IMG_0861IMG_0860IMG_0859IMG_0858IMG_0857IMG_0856IMG_0855IMG_0854IMG_0853IMG_0852IMG_0851IMG_0850IMG_0749IMG_0741IMG_0740IMG_0739IMG_0738IMG_0737IMG_0715IMG_0705IMG_0695IMG_0682IMG_0659IMG_0658IMG_0657IMG_0656IMG_0655IMG_0654IMG_0630IMG_0626IMG_0618IMG_0616IMG_0612IMG_0608IMG_0602IMG_0598IMG_0591IMG_0586IMG_0584IMG_0578IMG_0574IMG_0549IMG_0546IMG_0545IMG_0500IMG_0490IMG_0477IMG_0475IMG_0474IMG_0470IMG_0466IMG_0462IMG_0461IMG_0460IMG_0458IMG_0457IMG_0455IMG_0450IMG_0442IMG_0432IMG_0428IMG_0427IMG_0419IMG_0403IMG_0397IMG_0395IMG_0393IMG_0383IMG_0382IMG_0380IMG_0372IMG_0369IMG_0365IMG_0363IMG_0361IMG_0343IMG_0337IMG_0326IMG_0325IMG_0322IMG_0320IMG_0319IMG_0317IMG_0316IMG_0315IMG_0313IMG_0306IMG_0303IMG_0302IMG_0296IMG_0292IMG_0291IMG_0289IMG_0285IMG_0284IMG_0283IMG_0281IMG_0279IMG_0278IMG_0271IMG_0270IMG_0268IMG_0266IMG_0263IMG_0262IMG_0258IMG_0255IMG_0251IMG_0247IMG_0244IMG_0242IMG_0241IMG_0236IMG_0234IMG_0233IMG_0231IMG_0229IMG_0221IMG_0216IMG_0212