Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Sư Khánh Hỷ - Khóa Thiền Mùa Thu 2018 - 37 Phẩm Trợ Đạo - mp3

02 Tháng Mười Một 20185:58 CH(Xem: 5913)
Sư Khánh Hỷ - Khóa Thiền Mùa Thu 2018 - 37 Phẩm Trợ Đạo - mp3
Bài Pháp ngày thứ Ba - 10/23/2018:

Bài Pháp ngày thứ Tư - 10/24/2018:

Bài Pháp ngày thứ Năm - 10/25/2018:

Bài Pháp ngày thứ Sáu - 10/26/2018: