Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 691)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quí Phật tử, Thay mặt ban tổ chức An Cư, kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tu học và hộ trì cho khóa an cư được thành công mỹ mãn. Xin quí Phật tử ghi danh tại bàn thư ký để ban tổ chức tiện bề sắp xếp chỗ ngủ nghỉ chu toàn. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính gởi Chư Tăng và quý Đạo Hữu vài hình ảnh Hoàn Kinh Dược Sư và cúng dường Trai Tăng tại chùa Phật Ân ngày 17 tháng 2, 2019

07 Tháng Ba 20198:12 CH(Xem: 811)
Kính gởi Chư Tăng và quý Đạo Hữu vài hình ảnh Hoàn Kinh Dược Sư và cúng dường Trai Tăng tại chùa Phật Ân ngày 17 tháng 2, 2019
DSC03152DSC03155DSC03159DSC03161DSC03163DSC03164DSC03167DSC03169DSC03175DSC03181DSC03182DSC03185DSC03190DSC03191DSC03194DSC03200DSC03206DSC03211DSC03214DSC03216DSC03217DSC03218DSC03223DSC03228DSC03233DSC03237DSC03239DSC03243DSC03246DSC03250DSC03173