Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Phật Ân ngày 12 tháng 5, 2019

20 Tháng Năm 20199:03 CH(Xem: 5035)
Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Phật Ân ngày 12 tháng 5, 2019