Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Khoá Thiền Minh Sát Mùa Thu 2019 - Fall 2019 Vipassana Retreat

08 Tháng Sáu 20193:27 CH(Xem: 153)
Khoá Thiền Minh Sát Mùa Thu 2019 - Fall 2019 Vipassana Retreat
KHÓA THIỀN VIPASSANA TẠI CHÙA PHẬT ÂN – MINNESOTA
          DO THIỀN SƯ KHÁNH HỶ HƯỚNG DẪN

Sư Khánh Hỷ đã nhận lời khẩn khoản của thiền sinh tại chùa Phật Ân để hướng dẫn khóa thiền Tứ Niệm Xứ mùa Thu 2019.
Khóa thiền sẽ tổ chức trọn 3 ngày, từ thứ Tư, 23 tháng 10, đến thứ Sáu, 25 tháng 10 năm 2019. 
Lễ mãn khóa sẽ vào tối thứ Sáu, 25 tháng 10.
Chương trình sinh hoạt sáng thứ Bảy, 26 tháng 10, cũng như những sáng thứ Bảy thường lệ (không có khóa thiền, 7AM-11AM)

Mọi chi tiết xin liên lạc qua email: BanThienChuaPhatAn@gmail.com  hoặc voice mail hay text cho Đạo hữu Đại Lộc qua Điện Thoại: 952- 221-7892. 

Đây là (link) đơn đăng ký tham dự khóa thiền.  Quý vị có thể nhắp vào những trang Sinh Hoạt để biết thêm chi tiết về khóa thiền: quy định, lịch thực tập, đơn đăng ký tham dự.  Hạn chót đăng ký tham dự khóa thiền là cuối ngày ngày 18 tháng 10, năm 2019.


**************************************************************************************

Dear yogis,

Sayadaw U Aggasami will be leading the annual Fall Vipassana retreat for three days from Wednesday, 10/23/2019 through Friday, 10/25/2019.  The closing ceremony will be in the last night (Friday).  The practice schedule on the morning of Saturday, 10/26/2019 will be the same schedule that we use in other regular whole Saturday morning (7AM-11AM).

With any questions, please contact  BanThienChuaPhatAn@gmail.com or voice/text message for Dailoc Nguyen at (952)221-7892.

Here is the link to the Registration Form.  Also this embedded link will take you to the retreat guidelines, practice schedule, and the registration form. The last date for the open registration is October 18, 2019.