Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình Ảnh Khóa Tu Niệm Phật ngày 7 tháng 9, 2019

06 Tháng Mười 20199:49 CH(Xem: 4589)
Hình Ảnh Khóa Tu Niệm Phật ngày 7 tháng 9, 2019
20190907_12215120190907_12231120190907_12232720190907_12261020190907_12270720190907_12285720190907_12302320190907_12304420190907_12313820190907_123211