Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh Lễ Tất Niên và Văn Nghệ ở Chùa Phật Ân- 19 tháng 1, 2020

10 Tháng Hai 20209:10 CH(Xem: 5574)
Hình ảnh Lễ Tất Niên và Văn Nghệ ở Chùa Phật Ân- 19 tháng 1, 2020
P1000007P1000009P1000017P1000018P1000019P1000031
P1000032P1000034P1000037P1000038P1000042P1000051P1000054P1000056P1000057P1000058P1000059P1000061P1000064P1000065P1000068P1000070P1000073P1000076P1000077P1000082
P1000086P1000088P1000095P1000097P1000100P1000102