Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh Giao Thừa và Văn Nghệ của Lớp Việt Ngữ Chùa Phật Ân- 26 tháng 1, 2020

10 Tháng Hai 20209:21 CH(Xem: 7679)
Hình ảnh Giao Thừa và Văn Nghệ của Lớp Việt Ngữ Chùa Phật Ân- 26 tháng 1, 2020
P1000095P1000100P1000102P1000103P1000107P1000111P1000118P1000121P1000122P1000126P1000129
P1000130P1000131P1000132P1000133P1000136P1000139P1000144P1000146P1000151P1000153P1000158P1000159P1000160P1000162P1000163P1000164P1000168P1000171P1000173P1000175P1000178P1000179P1000183P1000236P1000240P1000241P1000242P1000245P1000250P1000251P1000254P1000261P1000265P1000269P1000271P1000272P1000274P1000277P1000279P1000280P1000284P1000295
P1000299P1000301P1000306P1000311P1000315P1000320P1000323P1000324P1000325P1000329P1000330P1000333