Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Hình ảnh Rằm Thượng Nguyên ở Chùa Phật Ân- ngày 9 tháng 2, 2020

21 Tháng Hai 20208:13 CH(Xem: 7410)
Hình ảnh Rằm Thượng Nguyên ở Chùa Phật Ân- ngày 9 tháng 2, 2020
P1000337P1000341P1000343P1000348P1000358P1000359P1000362P1000366P1000368P1000369P1000372P1000378P1000381P1000382P1000384P1000387P1000388P1000389P1000391P1000393P1000397P1000399