Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

THƯ MỜI TẤT NIÊN - GIAO THỪA - TẾT NHÂM DẦN - 2022

09 Tháng Giêng 202211:01 SA(Xem: 2921)
THƯ MỜI TẤT NIÊN - GIAO THỪA - TẾT NHÂM DẦN - 2022
Thư mời và chương trình Tết 2022-page-001Thư mời và chương trình Tết 2022-page-002