Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

ĐẠI LỄ VU LAN - Chủ Nhật , ngày 21 tháng 8 năm 2022

05 Tháng Ba 20226:35 CH(Xem: 2976)
ĐẠI LỄ VU LAN - Chủ Nhật , ngày 21 tháng 8 năm 2022

Tuần Lễ Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu
từ ngày 15 - 20, 2022
Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu: Thứ Bảy - Chủ Nhật, ngày 20 -21/08/2022