THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP MÙA THU LẦN THỨ VIII

03 Tháng Năm 20226:39 CH(Xem: 3564)
THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP MÙA THU LẦN THỨ VIII

Giáo Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hoa-Kỳ

The Unified Vietnamese Buddhist Congregation - USA

Hội Phật Giáo Việt-Nam tại Minnesota

VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATION IN MINNESOTA

CHÙA PHẬT-ÂN – PHAT-AN TEMPLE

475 Minnesota Ave, Roseville - Mailing: PO Box 13756, Roseville, MN 55113

Tel.: (651) 482-7990

Web Site: PhatAn.org – E-mail: chua_phatan@yahoo.com

 

THƯ MỜI THAM DỰ

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP MÙA THU LẦN THỨ VIII

 

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

 

 

           Kính thưa quí Đồng hương Phật tử,

 

           Như chúng ta đã biết, đạo Phật là con đường đưa đến niềm an vui và hạnh phúc chân thật. Đức Phật ra đời đã xóa tan màn vô minh đau khổ cho chúng sanh. Ngài đem đến trí tuệ chân thật giúp chúng sanh bớt đau khổ, đọa lạc và còn đạt đến giác ngộ giải thoát.  

Để giúp hàng Phật tử tại gia phần nào giảm thiểu khổ đau, và để tích lũy thêm công đức, trí tuệ, có được cuộc sống an vui hạnh phúc, chùa Phật Ân tổ chức khóa tu học mùa Thu từ thứ Sáu ngày 23 đến Chủ Nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022. Dưới sự chứng minh và giảng dạy của Chư Tôn Đức:

-        Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu

-        TT Thích Thông Triết

-        TT Thích Hạnh Tuệ

-        TT Thích Hạnh Kiên và Chư Tăng tại bổn tự

Kính mong quí Phật tử phát tâm tham dự, ghi danh để ban tổ chức tiện bề sắp xếp.

Kính chúc quí vị cùng thân quyến thân tâm an lạc, phước trí nhị nghiêm, thành tựu mọi sở nguyện.

 

                                                                                                TM Ban Tổ Chức

                                                                                                Tri Sự Chùa Phật Ân

                                                               

 

                                                                                                Thích Hạnh Kiên

 
ThumoiKTHMT2022-page-001Chuong Trinh Tu Hoc MT 2022-page-001