Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Trì Tụng Kinh Địa Tạng - 7 giờ tối (ngày 22 đến ngày 27/8/2022) tại Chùa Phật Ân

21 Tháng Tám 20229:33 CH(Xem: 1078)
Trì Tụng Kinh Địa Tạng - 7 giờ tối (ngày 22 đến ngày 27/8/2022) tại Chùa Phật Ân
Kính mời quý Phật tử về tụng Kinh Địa Tạng 7:00pm từ thứ hai, ngày 22 đến thứ bảy, ngày 27/8/2022.
https://www.facebook.com/phatan.mn