Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Chích ngừa cúm MIỄN PHÍ - FREE Flu Shot

23 Tháng Mười 20229:33 CH(Xem: 1070)
Chích ngừa cúm MIỄN PHÍ - FREE Flu Shot
Chích ngừa cúm MIỄN PHÍ - FREE Flu Shot
Thời gian: Chủ Nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2022. Từ 10 giờ Sáng đến 2 giờ Chiều
Địa điểm: Chùa Phật Ân - 475 Minnesota Ave, Roseville, MN 55113
https://www.facebook.com/phatan.mn