Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Khóa Tu Học Mùa Thu 2022 Tại Chùa Phật Ân, Minnesota

31 Tháng Mười 202212:45 SA(Xem: 1273)
Khóa Tu Học Mùa Thu 2022 Tại Chùa Phật Ân, Minnesota


Hòa Thượng Nguyên Siêu thuyết giảng