Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

THƯ MỜI: ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

18 Tháng Bảy 20239:41 SA(Xem: 2058)
THƯ MỜI: ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

THƯ MỜI

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP CHÙA

LỄ CẦU SIÊU BẠT ĐỘ - CHẨN THÍ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng-Ni

Kính thưa quí đồng hương Phật tử gần xa,

Chúng ta được nghe rằng:

“Tháng Bảy mùa Thu lá rụng vàng

Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan.

Bâng khuâng nhớ đến công sanh dưỡng

Thổn thức tâm can ngắn lệ tràn.”

           Chúng ta ai cũng có tổ tiên ông bà cha mẹ sanh thành dưỡng dục nuôi ta khôn lớn nên người. Để đền đáp phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục đó, nhân mùa Vu Lan thắng hội, mùa báo hiếu của những người con đối với cha mẹ hiện tiền cũng như quá vãng. Chùa Phật Ân trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan – Báo Hiếu và Cầu Siêu phổ độ gia tiên; cầu cho cha mẹ hiện tiền tăng diên phước thọ; cầu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, bà con quyến thuộc quá vãng siêu sanh lạc quốc. Cũng nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu năm nay, để tạo thêm công đức cho ngôi chùa Phật Ân và đạo tràng Phật tử gieo duyên với hàng tăng bảo; chùa Phật Ân thành tâm cung thỉnh đại tăng kiết giới an cư kiết hạ từ thứ Hai ngày 7 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2023. Quí Phật tử tại gia sắp xếp thời gian tùng hạ an cư (có thể ở lại chùa hoặc tham dự những giờ rảnh rỗi) để được cùng đại tăng tụng kinh, ngồi thiền, và nghe pháp.

Duyên sự tùng sự, chùa Phật Ân đã được thành lập với bao công đức của Chư Tôn Thiền Đức Tăng-Ni và đặc biệt là với sự tận hiến tiền bạc và công sức của chư vị Phật tử từ trước đến nay. Để nói lời tri ơn và ôn lại một chặng đường đầy khó khăn thử thách cho quá trình kiến lập, xây dựng, giữ gìn và phát huy ngôi chùa Phật Ân thân thương này, ban tổ chức trang trọng kính mời quí đồng hương Phật tử về dự lễ “Kỷ niệm 40 năm thành lập Chùa Phật Ân vào thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2023.

           Hơn thế nữa, nhằm tạo điều kiện cho những người con hiếu thảo báo đáp công ơn ông bà cha mẹ, quyến thuộc và nhằm thực hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, chùa Phật Ân thiết tha thực hiện pháp đàn chẩn thí âm linh cô hồn và cầu siêu bạt độ (có chương trình riêng). Quí Phật tử vui lòng ghi sớ cầu nguyện gởi về chùa trước ngày 7 tháng 8 để ban tổ chức tiện bề thiết trí đại lễ.

Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ cảm tạ Chư Thiền Đức đã thương tưởng hộ trì gia hộ cho Phật sự viên thành. Chúng tôi cảm niệm tri tạ công đức chư vị Phật tử đã tận tâm góp công sức và tài vật cho sự phát triển, duy trì ngôi Già Lam này.

           Kính mời quí đồng hương Phật tử hoan hỷ tham dự đầy đủ các phật sự nêu trên. Sự hiện diện và hộ trì của quí vị là niềm động lực lớn lao cho sự hoằng pháp lợi sanh của chúng tôi. Chúc quí vị mùa Vu Lan Báo Hiếu an vui hạnh phúc.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

 

T.M Ban Tổ Chức

Tri Sự Chùa Phật Ân

Tỳ kheo Thích Hạnh Kiên

 

Thu Vu Lan FlyerScreenshot_20230718_093936_Print SpoolerScreenshot_20230718_094003_Print Spooler