Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Sám Hối - ngày 7/5/2024

06 Tháng Năm 20249:01 SA(Xem: 141)
Sám Hối - ngày 7/5/2024
Kính mời quý Phật tử hôm nay, ngày 7/5/2024 lúc 7 giờ tối, về Chùa Phật Ân tham dự Lễ SÁM HỐI.

Sam-hoi (2)