Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Sám Hối - ngày 21/5/2024

21 Tháng Năm 20248:01 SA(Xem: 179)
Sám Hối - ngày 21/5/2024
Kính mời quý Phật tử về Chùa Phật Ân tham dự Lễ SÁM HỐI,
hôm nay, ngày 21/5/2024 lúc 7 giờ tối.
Ke-sam-hoi-HT-Thich-Nhat-Hanh (2)