Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Sám Hối - ngày 05/06/2024

04 Tháng Sáu 20248:01 SA(Xem: 114)
Sám Hối - ngày 05/06/2024
Kính mời quý Phật tử về Chùa Phật Ân tham dự Lễ SÁM HỐI:
Lúc 7 giờ tối, ngày 05/06/2024.
88danhieuPhattrongkinhsamhoiV4 (16)