LỊCH SỬ CHÙA PHẬT ÂN

25 Tháng Năm 201611:59 CH(Xem: 7390)
LỊCH SỬ CHÙA PHẬT ÂN

THÀNH LẬP

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Minnesota được chính thức thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1976.Trụ Sở đầu tiên được đặt tại nhà Vị Hội-Trưởng Sáng Lập ở số 9441 Blaisdell Avenue South, Bloomington, MN 55420.

- Tháng 10 năm 1977, Hội mua và biến cải căn nhà ở Dale Street, Saint Paul làm Niệm Phật Đường. Trong thời gian này, Hội cung thỉnh Thượng Tọa Thích Giác Đức (nay là Pháp Sư Niên Trưởng Giác Đức) và Đại Đức Thích Tâm Thọ (tức Hòa Thượng Thích Tâm Thọ đã viên tịch năm 2015) về chứng minh các Đại Lễ.

- Tháng 8 năm 1983, Hội mua khuôn viên nhà thờ ở số 475 Minnesota Avenue, Roseville, và biến cải nơi này thành Chùa Phật Ân. Lễ Lạc Thành Chùa Phật Ân được sự chứng minh của Đại-Lão Hòa-Thượng Thích Tâm Châu, Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam trên Thế-Giới. Các Đại lễ đã được Đại Đức Thích Từ Lực (nay là Thượng Tọa Thích Từ Lực, Trung Tâm Phật Giáo Hayward) về chứng Minh và hướng dẫn tu tập. Sau đó chư Thượng Tọa (nay là Hòa Thượng) Thích Minh Đạt (chùa Quang-Nghiêm Stockton CA) và Hòa Thượng Thích Trí Chơn (Phật Học Viện Quốc Tế CA, đã viên tịch) về chứng minh các Đại Lễ. Đầu năm 1989 Hội đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thắng Hoan (nay là Đại Lão Hòa Thượng, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội PGVN Thống Nhất Hoa Kỳ) nhận ngôi vị Lãnh Đạo Tinh Thần cho Hội. Đến năm 2004, Hòa Thượng Thắng Hoan không thể tiếp tục về Phật sự, Hội đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu nhận ngôi vị này cho đến nay.

- Tháng 4 năm 1989, chánh điện của chùa được khởi công xây cất. Ngày 8 tháng 9 năm 1991, đại lễ Lạc Thành được long trọng tổ chức với sự chứng minh của Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Ni từ các nơi đến như chư tôn Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Thích Hộ Giác, Thích Thắng Hoan, Thích Trí Hiền và Sư Bà Thích Nữ Đàm Lựu. Ngòai ra còn có sự tham dự của các đại diện các Tôn giáo, các Hội Đoàn, Đại Diện Chính Quyền địa phương, các Quan Khách cùng toàn thể Phật Tử.

-Năm 2009, với sự hứa khả của Hòa Thượng Lãnh Đạo Tinh  Thần Thích Nguyên Siêu, Hội đã cung thỉnh Đại Đức Thích Hạnh Đức nhận ngôi vị Trụ Trì cho chùa Phật Ân. Tuy nhiên đến măm 2012, vì nhu cầu Phật Sự nên Thượng Tọa Hạnh Đức đã rời chùa Phật Ân và Hòa Thượng Lãnh Đạo Tinh Thần Thích Nguyên Siêu đã thỉnh cử chư Tôn Đức thay phiên về lo Phật sự cho chùa

-Năm 2010 một chánh điện mới cao lớn được khởi công xây dựng ngay chính giữa khuôn viên chùa với một kinh phí lớn và do sự đóng góp tịnh tài mạnh mẽ của chư Phật tử Minnesota và chánh điện này đã được hòan tất năm 2012..

-. Đến nay (tháng 4 năm 2016), với sự đề cử và chúng minh của Hòa Thượng Lãnh Đạo Tinh Thần, Hội đã cung thỉnh Đại Đức Thích Thông Từ nhận ngôi vị Trụ Trì chùa Phật Ân.

 

MỤC ĐÍCH

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Minnesota là một tổ chức không vụ lợi, phục vụ cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Minnesota.

Chùa Phật Ân là đạo tràng của Phật tử Việt Nam tại Minnesota phụng thờ Tam Bảo, học hỏi, tu tập, và phát huy Giáo Pháp Giải Thoát của Đức Phật. Chùa Phật Ân cũng là nơi sinh hoạt của cộng đồng Phật tử để gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống và ngôn ngữ Việt Nam.

SINH HOẠT

  • Tụng kinh hằng ngày: Công phu 5h30 sáng và khóa Tịnh Độ lúc 7h tối, từ thứ 2 đến thứ 6.
  • Khóa Lễ Hàng Tuần, Cầu An, Cầu Siêu và Giảng Pháp vào 10 giờ 30 sáng mỗi Chủ Nhật.
  • Khóa Hồng Danh Sám Hối và lễ Bố Tát vào các ngày 14 và 30 (hoặc 29) âm lịch mỗi tháng.
  • Khóa Tu Niệm Phật mỗi tháng 1 lần từ 9 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều ngày Thứ Bẩy thứ nhất của tháng.
  • Chương Trình Thiền Tập Hàng Tuần mỗi sáng Thứ Bẩy.
  • Khóa Tu Bát Quan Trai mỗi tháng 1 lần từ 7 giờ tối Thứ Sáu đến 7 giờ tối Thứ Bẩy tuần lễ thứ ba của tháng.
  • Tang Lễ khi có yêu cầu.
  • Hôn Lễ khi có yêu cầu.
  • Lễ Hội Truyền Thống của Phật Giáo cũng như của Dân Tộc Việt Nam: Tết Nguyên Đán, Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, Tết Trung Thu, v.v…
  • Lớp Học Việt Ngữ cho thanh thiếu niên Phật tử từ tháng Chín đến tháng Sáu năm sau.