Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Ý nghĩa chữ vạn và những đức tướng tốt trên thân Phật sơ sinh

05 Tháng Sáu 20161:28 CH(Xem: 3409)
Ý nghĩa chữ vạn và những đức tướng tốt trên thân Phật sơ sinh