Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Sự Tích Đức Phật Thích Ca 2/2

05 Tháng Sáu 20162:15 CH(Xem: 1734)
Sự Tích Đức Phật Thích Ca 2/2