Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ

Tranh Pháp Ngữ của HT.Tuyên Hóa

13 Tháng Sáu 201612:00 SA(Xem: 6685)
Tranh Pháp Ngữ của HT.Tuyên Hóa
Tranh Pháp Ngữ của HT.Tuyên Hóa(phần 1)

 Tu hành pháp Phật tức là: Đừng làm việc ác, làm toàn việc thiện.

1.jpg
10.jpg
6.jpg
5.jpg
3.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
2.jpg
4.jpg
Pháp Ngữ của HT.Tuyên Hóa(phần 2)

    Nếu có người chân chính tu hành thì Phật Giáo mới hưng thịnh. Nếu chẳng có ai thì Phật giáo sẽ bị hủy diệt.

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg

BBT Phật Học