NỘI DUNG

15 Tháng Mười Một 201712:26 SA(Xem: 2568)
NỘI DUNG
NỘI DUNG

Lời Nói Đầu Của Dịch Giả
PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU VÀ CÁC CHUẨN BỊ.
Lời mở đầu: Động Lực Thúc Đẩy
Động Cơ
1.Thực Hành Chuẩn Bị Để Điều Phục Dòng Tâm Thức Bạn
Suy Niệm về Sự Đau Khổ của Vòng Sinh Tử
Suy Niệm về Sự Khó Được Cuộc Sống Làm Người 
với Nhàn Rỗi và Thuận Lợi
Thiền Định về Cái Chết và Vô Thường
2. Sự Giải Thoát Tự Nhiên của Tự-Tâm: 
Bốn Thời Yoga về Hoạt Động Tâm Linh của Vajrayana Mantra Bí Mật
Thọ Quy Y Bên Ngoài, Bên Trong và Bí Mật
Phát Triển Tâm Linh Tỉnh Thức của Mahayana
Trau Dồi Bốn Vô Lượng
Tụng Niệm Một Trăm Âm để Tịnh Hóa Tội Lỗi và Che Ám
Cúng Dường Mandala
Cầu Nguyện đến Dòng Truyền
PHẦN HAI: GIÁO PHÁP UYÊN THÂM CỦA GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN QUA SỰ THIỀN ĐỊNH HIỀN MINH VÀ PHẪN NỘ: CÁC HƯỚNG DẪN CỦA GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN VỀ SÁU BARDO.
3. Sự Giải Thoát Tự Nhiên của Nền Tảng: Các Hướng Dẫn Dựa Trên Kinh Nghiệm về Tiến Trình Chuyển Tiếp của Lúc Sống 
An định 
Thiền Quán 
4. Sự Giải Thoát Tự Nhiên Về Nhầm Lẫn: 
Các Hướng Dẫn Dựa Trên Kinh Nghiệm 
Về Tiến Trình Chuyển Tiếp của Giấc Mộng
Hướng Dẫn Về Thân Huyễn 
Các Hướng Dẫn Ban Đêm Về Giấc Mộng và Sự Giải Thoát Tự Nhiên của Nhầm Lẫn
5. Giải Thoát Tự Nhiên Của Sự Nhận Biết
Các Hướng Dẫn Dựa Trên Kinh Nghiệm 
Về Tiến Trình Chuyển Tiếp của Thiền Quán Ổn Định
Thiền Định Đối Trọng của Ba Bậc Không Gian 
Sự Tự-Giải Thoát của Mọi Thứ Xuất Hiện Sau Thiền Định 
6. Giải Thoát Tự Nhiên của Sự Quan Tâm Về Chuyển Di
Các Hướng Dẫn Dựa Trên Kinh Nghiệm Về

Tiến Trình Chuyển Tiếp của Cận Tử 
Rèn Luyện 
Áp Dụng 
7. Sự Giải Thoát Tự Nhiên của Cái Thấy: 
Các Hướng Dẫn Dựa Trên Kinh Nghiệm 
Về Tiến Trình Chuyển Tiếp của Tự Thân Thực Tại 
Đánh Vào Các Điểm Then Chốt của Thân, Khẩu và Ý 
Sự Bừng Sáng Của Nhận Thức Trực Tiếp Trên Chính Mình 
Trong Việc Phụ Thuộc Vào Các Điểm Then Chốt 
Con Đường Trong Đó Bốn Cái Thấy Xuất Hiện 
Tùy Theo Thực Hành Như Vậy 
Lời Khuyên Kết Thúc 
8. Giải Thoát Tự Nhiên của Sự Trở Thành
Các Hướng Dẫn Dựa Trên Kinh Nghiệm 
Về Tiến Trình Chuyển Tiếp của Sự Trở Thành 
Đóng Lại Lối Vào Tử Cung Như Một Hiện Thân Thiêng Liêng
Đóng Lại Lối Vào Tử Cung Nhờ Quán Tưởng 
Vị Thầy Tâm Linh Của Bạn Với Phối Ngẫu 
Đóng Lại Lối Vào Tử Cung Với Thực Hành Của Bốn Cực Lạc
Con Đường Giải Thoát Đóng Lại Lối Vào Tử Cung 
Với Sự Giải Độc Của Việc Từ Bỏ Như Thế Nào 
Đóng Lại Lối Vào Tử Cung Với Thanh Tịnh Quang 
Đóng Lại Lối Vào Tử Cung Với Thân Huyễn 
PHẦN BA: CÁC BÀI NGUYỆN HỖ TRỢ.
9. Ba Bài Nguyện Liên Quan Đến Tiến Trình Chuyển Tiếp
Bài Nguyện Khẩn Cầu
Sự Giải Thoát Tự Nhiên của Mọi Thành Tựu
Một Bài Nguyện Liên Quan Đến Tiến Trình Chuyển Tiếp 
Bài Nguyện Kêu Cầu Giúp Đỡ Đến Chư Phật Và Bồ Tát
10. Sự Giải Thoát Tự Nhiên Của Rộng Mở Bao La của Ba Hiện Thân
Một Bài Nguyện Về Giải Thoát Tự Nhiên 
Qua Sự Thiền Định Hiền Minh Và Phẫn Nộ 
11. Sự Giải Thoát Tự Nhiên Của Ba Độc Không Cần Loại Bỏ Chúng: 
Một Bài Nguyện Guru Yoga Đến Ba Hiện Thân 
Lời Cuối Sách 
Chú Thích 
Bản Chú Giải Thuật Ngữ