Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
(Xem: 21)
Kính gởi chư tăng và quý đạo hữu một số hình ảnh của đêm giao thừa và những ngày Tết 2019
(Xem: 223)
Kính gởi chư tăng và quý đạo hữu một vài hình ảnh của Lê Tất Niên và Văn Nghệ cuối năm tại chùa Phật Ân ngày 3 tháng 2, 2019
(Xem: 203)
Thông Bạch Xuân Kỷ Hợi của Hội Đồng Giáo Phẩm và Thư Chúc Tết của HT THÍCH NGUYÊN SIÊU - lãnh đạo tinh thần CHÙA PHẬT ÂN

Hình ảnh khóa lễ cầu an- cầu siêu Chủ Nhật ngày 6 tháng 1, 2019

06 Tháng Giêng 20198:14 CH(Xem: 328)
Hình ảnh khóa lễ cầu an- cầu siêu Chủ Nhật ngày 6 tháng 1, 2019
blankblankblankblankblankblankblank