Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

LỢI ÍCH CỦA TỤNG KINH NIỆM PHẬT

01 Tháng Sáu 20166:03 SA(Xem: 5173)
LỢI ÍCH CỦA TỤNG KINH NIỆM PHẬT

Tụng Kinh Niệm Phật là miệng đọc tâm nhớ, tâm và khẩu hợp nhất, nhất tâm đọc và ghi nhớ lời Kinh và Danh Hiệu của Phật.
Tụng Kinh Niệm Phật của hàng xuất gia hay tại gia để tỉnh thức tâm linh, và kiến tạo cho chính mình một cuộc sống an lành. Lợi ích của sự Tụng Kinh Niệm Phật, ngoài công đức cho kẻ còn người mất, còn nói lên nếp sống đạo của người phật tử. Hơn nữa, sự Tụng Kinh Niệm Phật còn đem lại nhiều lợi ích thiết thực như sau:

* Tụng Kinh Niệm Phật giữ cho tâm được an lành, tăng trưởng bồ đề, phước đức thiện duyên trên đường huân tu chánh đạo.
* Tụng Kinh Niệm Phật để ôn lại những lời dạy của Phật. Lấy đó, làm kim chỉ nam cho nếp sống đạo, giải thoát những khổ đau phiền trược.
* Tụng Kinh Niệm Phật để giữ cho thân, miệng, và ý được thanh tịnh, trang nghiêm. Tịnh hóa ba ác nghiệp, tích lũy phước lành lợi ích cho đời này và đời sau.
* Tụng Kinh Niệm Phật để cầu an, thì nghiệp chướng tích lũy trong nhiều đời, nhiều kiếp sẽ dứt trừ, và tránh được những hoạch tử, tai ương hạn ách có thể xảy ra trong bất cứ lúc nào trong đời này.
* Tụng Kinh Niệm Phật để cầu siêu, nhờ sức chú nguyện thanh tịnh, chuyển hóa những nghiệp xấu của người chết đã tạo tác, giúp họ xa lìa cảnh giới tối tăm, và được sanh về thế giới An Lạc.
* Tụng Kinh Niệm Phật để tỏ lòng ăn năn sám hối trước Tam Bảo, và kể từ nay, tâm niệm của mình được thanh tịnh, nghiệp chướng khổ đau không còn nữa.
* Tụng Kinh Niệm Phật để Pháp Âm ngân vang, để cảnh tỉnh thế nhân mê lầm, và cảm hóa mọi người đang sống trong cảnh u tối lầm than.
Vì những lợi ích trên, người đã tin Phật phải Tụng Kinh Niệm Phật, và Tụng Niệm cho đúng cách. Khi Tụng Niệm nên giữ cho trang nghiêm, tránh mọi sự ồn ào phức tạp, tránh mọi điều làm kích động tâm ý, đắm lợi mê danh, tham luyến trần tục. Chỉ Tụng Niệm trước bàn Tam Bảo, trong Đạo Tràng thanh tịnh, hoặc nơi tôn nghiêm, hoặc nơi thích hợp chính đáng, không nên Tụng Niệm trước chỗ thờ quỉ thần, cúng cá thịt, đốt vàng mã theo tục lệ mê tín dị đoan, không thích hợp với Phật Pháp.

Phải tôn kính kinh sách như tôn kính Phật thì công đức tăng trưởng vô lượng. Ngược lại, không tôn kính kinh sách như để dưới đất, hay những nơi người khác dẫm đạp lên, hoặc để chung với những đồ đạt của thế tục thì công đức tổn giảm, mất hết thiện căn bồ đề.