Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.

Ngài Kim Triệu - Khóa Thiền Mùa Xuân 2018 - mp3

06 Tháng Năm 201810:10 CH(Xem: 4744)
Ngài Kim Triệu - Khóa Thiền Mùa Xuân 2018 - mp3
Bài Pháp ngày thứ Nhất:

Bài Pháp ngày thứ Nhì:

Bài Pháp Lễ Mãn Khóa: