Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm

Kinh Tụng Hằng Ngày - Thiền Viện Sóc Sơn - mp3 & pdf

01 Tháng Bảy 20186:35 CH(Xem: 1253)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Thiền Viện Sóc Sơn - mp3 & pdf
Bài Kinh Ngày Thứ Nhất:
Bài Kinh Ngày Thứ Nhì:
Bài Kinh Ngày Thứ Ba:

29.06.18-Kinh-ngày-123 (bản pdf)