10 Tháng Tám 20148:20 CH(Xem: 4824)
Chùa Phật-Ân dự định ấn hành Đặc San Hoa-Sen số xuân Qúy-Tỵ. Chúng tôi kính xin Qúy Phật Tử và Qúy Đồng Hương đóng góp bài vở cho số Xuân này. Các bài vở ( văn, thơ, sưu khảo ) xin tự viết và không phải là các bài vở từ các nguồn từ liệu khác kể cả Internet. Chủ đề của các bài vở này xin được giới hạn trong Phật Pháp hoặc các phong tục tập quán của Quê Hương, nhất là các phong tục về ngày Xuân, . . .
10 Tháng Tám 20148:16 CH(Xem: 4488)
Năm cũ qua, năm mới đến. Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện, tôi xin gửi đến toàn thể chư liệt vị Trưởng lão, Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, nam nữa Cư sĩ Phật tử cùng Đồng bào các giới trong và ngoài nước lời cầu chúc một năm an lành, như ý và viên thành Phật sự. Vì nhớ tưởng mà cây trổ lộc xuân nở hoa, nên Xuân là Mùa Nhớ tưởng. Người dân Việt nhớ tưởng Ông Bà, Tổ tiên . . .
10 Tháng Tám 20148:13 CH(Xem: 5443)
Một năm nữa sắp trôi qua…Phút giao mùa gợi lên trong lòng ngƣời những cảm xúc lắng đọng. Thêm một phút nữa ta tĩnh tâm lắng nghe giọt thời gian đang trôi, giữa dòng đời cuộn chảy… Bây giờ chƣa có mai, nhƣng tâm đang vui, ta vẫn đang thấy một nhành mai nở rộ, chợt nhớ đến thi tứ của Thiền Sư từ lâu đã đi sâu vào cảm thức người tu như một lời kệ: Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đáo bách hoa khai . . .
10 Tháng Tám 20148:10 CH(Xem: 8490)
Nhân mùa Vu-Lan, Ban Trị-Sự chùa Phật-Ân chúng con xin thành tâm cảm niệm ân đức của chƣ Tôn Đức Tăng Ni trong vai trò trưởng tử Như-Lai, hành Như-Lai xứ đem chánh pháp trao truyền đến hàng Phật tử chúng con. Kính nguyện ơn trên Tam Bảo gia hộ cho chƣ Tôn Đức đƣợc tứ đại điều hòa, Phật sự viên mãn.