Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
26 Tháng Tám 20182:02 CH(Xem: 560)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại chùa Phật Ân 2018. Nhiếp ảnh: Ptử: Nghĩa Nguyên, Nguyên Đức, Quảng Nghiệp
07 Tháng Sáu 201811:21 SA(Xem: 946)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật tử những hình ảnh Phật Đản - 2018 tại chùa Phật Ân Minnesota
19 Tháng Hai 201812:15 SA(Xem: 1704)
Kính mời Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật tử xem những hình ảnh xuân Mậu Tuất 2018 tại chùa Phật Ân MN.
12 Tháng Chín 201712:31 SA(Xem: 2064)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí đồng hương Phật Tử những hình ảnh đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại chùa Phật Ân Minnesota ngày 10 tháng 9- 2017
17 Tháng Tám 20176:23 SA(Xem: 1699)
Kính gởi chư tôn đức và quí Phật tử những hình ảnh khóa an cư kiết hạ tại chùa Phật Ân Minnesota - 2017
16 Tháng Năm 201712:14 SA(Xem: 2574)
Kính gởi Chư Tôn Đức và quí Phật Tử những hình ảnh của Đại lễ Phật Đản tại chùa Phật Ân ngày 14- 5- 2017 - PL 2561
29 Tháng Giêng 20175:58 SA(Xem: 2298)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức và Phật tử những hình ảnh Xuân Đinh Dậu - 2017 tại chùa Phật Ân Minnesota
22 Tháng Tám 20168:21 CH(Xem: 3551)
Kính mời Chư tôn đức và quí đồng hương Phật tử xem những hình ảnh mới nhất của Đại lễ Vu Lan ngày 21 tháng 8 2016 tại chùa Phật Ân, MN.
12 Tháng Hai 20179:38 CH(Xem: 1659)
Kính gởi Chư Tôn đức và quí Phật tử những hình ảnh ngày Rằm Thượng Nguyên - 2017
17 Tháng Sáu 201610:36 SA(Xem: 1281)
05 Tháng Tám 201410:41 CH(Xem: 1392)
05 Tháng Tám 201410:37 CH(Xem: 1092)
05 Tháng Tám 201410:31 CH(Xem: 1160)
05 Tháng Tám 201410:26 CH(Xem: 1276)