Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
10 Tháng Mười Hai 20188:19 SA(Xem: 106)
Lịch Tu Bát Quan Trai tháng 12 năm 2018 Tháng 12 (Dec.): Thứ Bảy ngày 22 - Chủ Nhật ngày 23 Khóa tu bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng Chủ Nhật.
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 645)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
15 Tháng Năm 201710:55 CH(Xem: 646)
Những thông ước/quy định các thiền sinh phải thông qua và chấp thuận khi tham dự khóa thiền.
12 Tháng Chín 20169:32 CH(Xem: 947)
All yogis are required to adhere and comply with all items listed in this guidelines during the retreat.
21 Tháng Chín 20169:57 CH(Xem: 749)
Cách trình pháp thật đơn giản. Chỉ cần mười phút là đủ cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm của mình. Trong khi trình pháp cần chú ý những điểm chính sau đây: phải ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.