Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
24 Tháng Chín 20189:06 CH(Xem: 240)
Bảy ích lợi có được từ việc thực hành Thiền Minh Sát Tứ Niệm Xứ (SatipatthanaVipassana) như đã nêu trong Kinh Đại Niệm Xứ như: thanh lọc tâm, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, vượt qua khổ đau về thân, vượt qua khổ đau về tâm, chứng ngộ Thánh Đạo và Quả, và chứng ngộ Niết Bàn.
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 548)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
15 Tháng Năm 201710:55 CH(Xem: 558)
Những thông ước/quy định các thiền sinh phải thông qua và chấp thuận khi tham dự khóa thiền.
12 Tháng Chín 20169:32 CH(Xem: 875)
All yogis are required to adhere and comply with all items listed in this guidelines during the retreat.
21 Tháng Chín 20169:57 CH(Xem: 677)
Cách trình pháp thật đơn giản. Chỉ cần mười phút là đủ cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm của mình. Trong khi trình pháp cần chú ý những điểm chính sau đây: phải ngắn gọn, chính xác và rõ ràng.