Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
14 Tháng Sáu 201911:01 SA(Xem: 84)
Xin thay mặt cho Chư Tăng và thay lời cho hội đồng hộ trì Tam Bảo, ban trị sự chùa Phật Ân, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân công đức đến Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hoan hỷ chứng minh, chú nguyện và góp công sức vào hội chợ hè An Lạc, chúng tôi xin cảm niệm tri ơn sâu sắc tấm lòng cao đẹp và sự phát tâm cúng dường, ủng hộ, đóng góp công sức và tâm huyết của quí vị mạnh thường quân, các đoàn thể cộng đồng, các cơ sở kinh doanh, các gia đình và cá nhân Phật tử cho hội chợ hè An Lạc. Quí vị đã không quảng ngại tuổi cao, sức yếu, không nề hà công việc cực nhọc đã thức khuya dậy sớm lo toan và chuẩn bị mọi thứ cho công việc gây quỹ cho ngôi Già Lam thân thương này.
15 Tháng Năm 201710:55 CH(Xem: 939)
Những thông ước/quy định các thiền sinh phải thông qua và chấp thuận khi tham dự khóa thiền.
12 Tháng Chín 20169:32 CH(Xem: 1218)
All yogis are required to adhere and comply with all items listed in this guidelines during the retreat.
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 996)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
26 Tháng Năm 201912:36 CH(Xem: 36)
Liên lạc nếu gặp trở ngại về kinh nghiệm thiền tập hay nghi vấn về pháp hành thiền Minh Sát Tuệ. Contact info for questions on the practice.
26 Tháng Năm 201912:31 CH(Xem: 40)
Những bài pháp Sư Tâm Pháp giảng về lý thuyết và hướng dẫn pháp hành (www.sutamphap.com)