Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
15 Tháng Năm 201710:55 CH(Xem: 1194)
Những thông ước/quy định các thiền sinh phải thông qua và chấp thuận khi tham dự khóa thiền.
12 Tháng Chín 20169:32 CH(Xem: 1418)
All yogis are required to adhere and comply with all items listed in this guidelines during the retreat.
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 1285)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
26 Tháng Năm 201912:36 CH(Xem: 268)
Liên lạc nếu gặp trở ngại về kinh nghiệm thiền tập hay nghi vấn về pháp hành thiền Minh Sát Tuệ. Contact info for questions on the practice.
26 Tháng Năm 201912:31 CH(Xem: 217)
Những bài pháp Sư Tâm Pháp giảng về lý thuyết và hướng dẫn pháp hành (www.sutamphap.com)
01 Tháng Bảy 20186:35 CH(Xem: 1048)
Bản pdf và 3 bản mp3 cho 3 ngày 1, 2 và 3
01 Tháng Bảy 20186:30 CH(Xem: 144)
Nghi Thức Thọ Tam Quy và Bát Quan Trai Giới -&- Nghi Thức Thọ Tam Quy và Ngũ Giới