Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
Nhóm Chánh Niệm
29 Tháng Ba 20188:28 SA(Xem: 102)
Đại Hội Thường Niên sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 15 tháng 4 năm 2018. Trân trọng kính mời quý đạo hữu đến tham dự.
16 Tháng Ba 20185:40 CH(Xem: 1163)
Thiền Minh Sát, hay còn gọi là Vipassana hay Insight, là một phương pháp quán sát các hiện tượng vật chất và tâm đang xảy ra trong giây phút hiện tại trên bốn trú xứ (thân, cảm thọ, tâm và pháp), để thấy cái “thật” như chúng đang là. Con đường thanh lọc tâm duy nhất nầy đặc biệt ở chổ rất đơn giản và hữu hiệu. Phương pháp này do Đức Phật Thích Ca, với lòng từ bi bao la, đã dạy lại cho chúng ta luyện tập để phát sinh trí tuệ, hiểu được sự khổ ở đời, hiểu được nguyên nhân của khổ, sự đoạn diệt của khổ và con đường đi đến tận diệt khổ.
16 Tháng Ba 20183:26 CH(Xem: 389)
Lịch Thực Tập Khóa Thiền Minh Sát Mùa Xuân 2018. Trình Pháp chia ra 2 thời mỗi ngày (trong giờ đi kinh hành 9-10 giờ sáng và 2-3 giờ chiều) - 15 phút cho mỗi thiền sinh. Dù việc đăng ký trình pháp ở dạng "First Come, First Serve", các thiền sinh đã trình pháp rồi nên nhường chổ đăng ký cho các thiền sinh khác. Ban Tổ Chức sẽ theo dõi để điều chỉnh chương trình cho hợp lý. Chương trình sinh hoạt/thực tập có thể thay đổi.
07 Tháng Mười 201710:28 CH(Xem: 245)
Please contact BanThienChuaPhatAn@gmail.com with any questions.
12 Tháng Chín 20169:32 CH(Xem: 673)
All yogis are required to adhere and comply with all items listed in this guidelines during the retreat.
15 Tháng Năm 201710:55 CH(Xem: 239)
Những thông ước/quy định các thiền sinh phải thông qua và chấp thuận khi tham dự khóa thiền.
17 Tháng Ba 201810:53 CH(Xem: 50)
25 Tháng Chín 201710:03 CH(Xem: 652)
Khóa tu thiền Vipassana hằng năm vào mùa Thu do Thiền sư Khánh Hỷ hướng dẫn từ thứ Hai ngày 23 tháng 10, đến thứ Bảy ngày 28 tháng 10, năm 2017