Chùa Phật Ân 475 Minnesota Avenue Roseville, MN 55113. Tel: (651) 482-7990 - Web: www.PhatAn.org. Email: chua_phatan@yahoo.com.
30 Tháng Năm 20168:09 CH(Xem: 2012)
Xuân Đinh Dậu - 2017
21 Tháng Năm 20173:34 CH(Xem: 1165)
Kính mời quý Đồng hương, quý Phật tử xa gần đến tham dự và ủng hộ Hội Chợ Hè An Lạc do chùa Phật Ân tổ chức vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, năm, từ 11:00 am - 9:00 pm. Chương trình gồm có ca múa nhạc ngoài trời và ẩm thực chay thanh đạm. Trân trọng kính mời
13 Tháng Giêng 20188:43 CH(Xem: 546)
Lịch Sinh Hoạt cua/ chùa Phật Ân năm 2018
10 Tháng Tám 20175:20 CH(Xem: 1117)
“Ơn cha lành cao như núi Thái Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi Dầu cho dâng cả cuộc đời Cũng không trả nổi ơn người sinh ra” Kính mời quí Phật tử dành chút ít thời giờ quí báu về bổn tự Phật Ân, cùng với chư tôn đức góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cha mẹ hiện tiền Phước Thọ tăng long, cha mẹ quá vãng được siêu sanh tịnh cảnh. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quí Phật Tử cùng bửu quyến, vô lượng an lạc, kiết tường như ý. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
10 Tháng Bảy 201711:08 CH(Xem: 574)
Kính mời quí Phật tử phát tâm đến chùa tu tập Tùng Hạ và hộ trì khóa An Cư Kiết hạ tại chùa Phật Ân từ ngày 7/8 đến 13/8 2017
18 Tháng Sáu 20175:04 CH(Xem: 431)
PHẬT ÂN YOUTH SUMMER CAMP ACTIVITIES FROM July 12 to 17 - 2017
26 Tháng Mười Một 20166:24 CH(Xem: 1386)
Lịch Sinh Họat Chùa Phật Ân năm 2017